Unge Coaching

Nogle gange er det hensigtsmæssigt at tage problemerne i opløbet ! Dvs. inden udfordringerne føles så belastende, at de risikerer at medføre stress, angst, depression og anden markant følelsesmæssige reaktioner der kræver langt mere omfattende og længerevarende psykologisk behandling.
Teenageårene har altid været kendt som turbulente år, og det bliver bestemt ikke mindre kompliceret af at være ung. Der er stadig flere krav og flere ting de unge skal tage stilling til. Det gælder både valg af uddannelse, valg af kammerater og kærester, valg af livsstil og de værdier den enkelte livsstil medfører, herunder ikke mindst at ”være med” og ”rage sig ud”. De valg der træffes i ungdomsårene får som regel vidtrækkende følger ind i det tidlige voksenliv, ja til tider endda resten af livet.
Samtidig er teenage- og ungdomsårene den periode hvor de unge skal udvikle en vis individuel personlig udvikling, et velkendt psykologisk udviklingsfænomen som samtidig afstedkommer en vis nødvendig afstandstagen til forældrene. Til tider kan denne proces blive så udfordrende for både den unge og forældrene, at det hele går i en fastlåst hårdknude. I værste fald forstærker denne oplevelse af fastlåshed de underliggende udfordringer i endnu mere uheldig grad, dvs. den unge føler sig endnu mere ensom, ubehjælpeligt alene og i nogle tilfælde nærmest forladt til trods for forældrenes gentagende forsøg på at tilnærme sig den unge. Her er psykologen som coach et ideelt tilbud.
Typiske emner i ungdoms-coachingen er; Lavt selvværd og ringe selvtillid, mobning, generthed, angst, depressive tanker, personlige mål og sociale kompetencer. Konflikter med voksne; undervisere, forældre og bonusforældre er også typiske temaer.
Udbyttet af coachingen vil være, at den unge lærer at se sig selv på en ny måde. Lærer at bryde uhensigtsmæssige mønstre, dvs. finde nye roller og overbevisninger der opleves mindre begrænsende i skolen, i hjemmet og iblandt venner. Når den unge bliver bedre til at fokusere på muligheder og positive tilvalg, frem for vedvarende at fokusere på begrænsninger og hvad denne ikke vil, giver dette automatisk større trivsel og livskvalitet.
Første konsultation foregår indledningsvist med forældrene, med mindre den unge insisterer på at komme alene. Herefter inddrages forældrene ad hoc. Ved første konsultation laves specifikke mål, evt. kombineret med delmål for coachingen, ligesom omfanget (tid, antal gange) samt evt. evaluering, aftale om opfølgning afklares.
Prisen for coaching er som udgangspunkt til gældende samtaletakst (se priser). Mange familier har en sundhedsforsikring der også omfatter teenagebørn belastet af psykiske udfordringer.
Fra tid til anden tilbydes også gruppeforløb med unge, disse kan være ideelle i en udslusningsperiode.
I de tilfælde, hvor den unge selv ikke ønsker at indgå i et konkret coachingforløb –og hvor forældrene føler sig magtesløse i forhold til at hjælpe deres børn på mest optimal vis, tilbydes forældre coaching, en slags indirekte hjælp til selvhjælp.
(læs også: særligt for den unge selv; ”være på”, ”være med” og ”være sig selv” )