Sygesikringstilskud

Der kan via henvisning fra egen læge ydes tilskud fra den offentlige Sygesikring på følgende betingelser:

Er du:
• Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer (herunder også psykisk vold)?
• Trafik- eller ulykkesoffer?
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer?
• Ramt af alvorlig invaliderende sygdom?
• Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom?
• Pårørende ved dødsfald?
• Ramt af depression?
• Lider du af angst eller OCD og er mellem 18 og 38 år?

Eller har du:
• Forsøgt selvmord?
• Fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge pga. misdannelser eller lignende ved barnet?
• Inden det fyldte 18. år været udsat for seksuelle overgreb?

Hændelsen skal have fundet sted højst 6 måneder forinden. (Henvisningen skal underskrives af psykolog senest en måned efter udstedelse).
Der kan ydes tilskud for op til 12 konsultationer. Konsultationen foregår som hovedregel hos os, men i særlige tilfælde kan behandlingen foregå på f.eks. sygehus eller i hjemmet.

Hvis I er et par, der ønsker terapi, skal I have hver jeres henvisning fra egen læge.
Det er din læge, der ud fra reglerne afgør, om du vil kunne få en henvisning med tilskud.

De 11 henvisningsårsager er begrænsede til at omfatte krisesituationer, der er forårsaget af en specifik hændelse, såsom sygdom, vold, dødsfald m.v. som listet ovenfor. Det betyder med andre ord, at der gives tilskud til psykologbehandling, hvis man kender til årsagen bag de psykiske problematikker (med undtagelse af depression og angst/OCD), og derfor vurderer at det aktuelle problem er relativt afgrænset og kan behandles inden for 12 bevilligede terapi-sessioner.
Hvis det er mere komplekse problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller andre diagnosticerede psykiske lidelser, har man inden for sundhedsvæsenet vurderet, at dette bør behandles i andet regi, f.eks. inden for psykiatrien, da man her også kan tilbyde indlæggelse og miljøterapi m.v., hvis klienten/patienten har behov for ekstra støtte.