Dorthe Löyche


Cand.psych. (2001) Psykologisk Institut, Århus Universitet.
Autoriseret af Psykolognævnet/ Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening.
Overenskomst med Sygesikringen, dvs. modtager klienter på henvisning fra egen læge.

60 år, 19 års praksiserfaring, bl.a. fra kommunal familieafdeling og 14 år fra privat psykologpraksis (hhv. Århus og Kbh). Erfaring såvel med sygesikringsklienter, gruppeforløb og kriseproblemstillinger.

Individuelle samtale-/behandlingsforløb tilpasses den særlige problemstilling med udgangspunkt din personliggjorte forståelse af din livssituation og dit behov.

Ofte anvendes struktureret og problem-, samt ressourcefokuseret, kognitiv terapi. Om relevant inddrages eksistentialistisk tilgang. Ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp” arbejder jeg med din erkendelse/tænkning omkring dine konkrete oplevelser af forskellige problemer.

Du får bevidstgjort dine følelsers og tankemønstres indflydelse på hvordan du som regel erkender og har tilbøjelighed til at handle. Målet er, at du udvikler nye måder at tænke på og nye konkrete måder at handle på.

Som medlem af Seksualpolitisk Forum tilstræber jeg en fordomsfri, ikke-generaliserende, tilgang til seksuelle minoriteter, seksuelle subkulturer og til alle folks seksualitet i al almindelighed