Undersøgelser/test

Udredning og Testning af børn, voksne, adoptivforældre samt jobrelaterede afklaringer

 

  • Børn, Unge og Voksne med koncentrationsvanskeligheder og sociale-, kontakt-  

og konfliktproblemer.  –læs mere –

  • Rekruttering –link pjece-
  • Job- erhversafklaring i forbindelse med langtidssygemelding, omskoling, revalidering, flexjob, pension mv.