Rekruttering

Hvad er potentialet hos jobansøgeren? Er medarbejderen du er ved at rekruttere rationel og omhyggelig i sit arbejde? Har vedkommende lederpotentiale ? Spørgsmål som disse, kan besvares ved hjælp af en job test.

En job test er en personlighedstest, som er specielegnet til rekruttering. Der er en lang række fordele ved at benytte job tests, i forbindelse med rekruttering og disse er primært, at finde frem til den bedste jobkandidat samt at spare tid.

Den bedste jobkandidat
Normalt kan det være svært at gennemskue hvilke stærke og svage sider, jobansøgeren i virkeligheden har. En jobansøger vil ofte gerne fremhæve sine stærke sider og skjule sine svagheder. Med en personlighedstest kan du få et nuanceret overblik over jobansøgerens personlighed.

I forbindelse med rekruttering er det vigtigt, at personligheden passer til jobbet. Det ville for eksempel være uhensigtsmæssigt, at ansætte en medarbejder, med lav selvdisciplin samt lav kreativitet, til en udviklingsstilling, som arbejder i selvkørende grupper. Ved at benytte en personlighedstest i forbindelse med rekruttering, mindsker du risikoen for fejlrekruttering.

Spar ressourcer med jobtest
Virksomheder kan ofte spare tid i forbindelse med rekruttering, hvis man benytter personligheds tests, idet disse giver et godt udgangspunkt for samtalen. Personlighedstests kan som regel nedsætte interviewrunder fra 3 til 1-2, fordi en personlighedstest giver et stort overblik over ansøgerens personlighed. Derudover reducerer en personlighedstest og risikoen for fejlrekruttering.

Men hvad koster det at fejlrekruttere en leder?
Først er der løn og udgifter til oplæring. Derudover er der en række indirekte omkostninger, som er svære at måle. Disse er ofte medarbejdere der ikke trives og dermed højere sygefravær, manglede produktivitet samt fatale beslutninger. Beslutninger, som for eksempel at fyre medarbejdere, kan være svære at rette op på igen. Det kan derfor godt betale sig, at benytte personligheds tests i forbindelse med rekruttering.

Aktuelle personlighedstests
• NEO PI-R: NEO PI-R er egnet til at afgøre hvorvidt jobansøgerens personlighed passer sammen med jobbet. For eksempel er det vigtigt at rekruttere en ekstrovert medarbejder, hvis et sælgerjob skal besættes. NEO PI-R er en meget nuanceret og dybdegående personlighedstest, som samtidig giver et godt overblik over personligheden. NEO PI-R er i særdeleshed egnet til rekruttering af ledere, grundet testens omfang. Testen findes i to udgaver, hhv. med et
• DISC: Personlighedstesten DISC kan benyttes til analyse af, hvordan jobansøgeren ville handle og reagere i specifikke situationer eller miljøer. DISC fokuserer derved på adfærd, hvilket kan være relevant at få afklaret i forbindelse med en mulig ansættelse.

NEO-PI-R Teamprofil

NEO PI-R er en bredt funderet personlighedstest bygget op om bagvedliggende teori, der er alment anerkendt inden for personlighedspsykologien. Den er videnskabeligt udviklet af Costa & McCrae og integrerer årtiers engelsk og amerikansk forskning i personligheder. NEO-PI-R er baseret på trækteoriernes “Big Five”, der tester personlighedstræk baseret på: emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed overfor oplevelser, venlighed, samvittighedsfuldhed.

Et træk beskrives som “en overordnet disposition for at være på en bestemt måde”. Det er en omfattende test til vurdering af forskellige personlighedsdimensioner opgjort i skalaer. Skalaerne opgør personligheden overordnet på fem dimensioner og tilbyder nuancer gennem 6 underkategorier, også kaldet facetter, under hver dimension.

Den er særligt velegnet til:
– En dyberegående undersøgelse af personlige træk
– En undersøgelse af personlige mønstre og eventuelle udfordringer
– Overvejelser om personlighed i forhold til jobfunktion og organisation

NEO PI-R Teamprofil giver en beskrivelse af en gruppe, og hvor den befinder sig indenfor følgende områder:
• Emotionel stil
• Forhold til forandringer
• Temperament
• Copingstil
• Nyhedssøgning
• Interpersonel stil
• Opgave tilgang
• Tolerance
• Strukturorientering
• Indstilling til teamwork