Priser og tilskudsmuligheder

En konsultations varighed er 45 minutter (hhv. sygesikring og egen/anden betaling).

En konsultation kan efter aftale udvides til hhv. 80 eller 90 minutter, når der deltager to eller flere personer.

Der afregnes kontant med Dankort eller MobilePay ved hver konsultation

Ved udeblivelser uden afbud opkræves egenbetaling.

Terapi – egenbetaling ved tilskud/henvisning fra Den offentlige Sygesikring pr 1/-2023
• 1. konsultation: kr. 448,18 kr. ( 45 session +5 min til praktisk)
• 2. og efterfølgende konsultationer: kr. 374,54 kroner (45+5 min)

Terapi – egenbetaling uden tilskud/henvisning:
• For en person: 1. konsultation kr. 1090,-  2. og og efterfølgende konsultationer med maksimalt 2 uger imellem: kr. 990,-

Prisen for to eller flere personer varierer alt efter antal personer, opgavens karakter og varighed. Kontakt mig for yderligere information.

Sygeforsikringen Danmark

Individuel/topersoners konsultation med offentligt tilskud på kr. 200 til gruppe 1,,2 og 5
Individuel/topersoners konsultation uden offentligt tilskud  på kr. 300 til gruppe 1, 2 og 5
Gruppekonsultation 3-9 personer 50 % af egenudgiften, dog maks. kr. 100.
Der kan maks. inden for 12 måneder gives samlet tilskud til psykologhjælp omfattet af henvisningsårsag 1-11 på kr. 7.200

Kommuner

Kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevillige samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling.

Forsikringsselskabers Sundhedsforsikringer kan være inkluderet en Psykologdækning.  Mange firmaer har tegnet sundhedsforsikring til sine ansatte, det kan være du også er dækket af en forsikring. Flere Sundhedsforsikringer dækker også ægtefæller og hjemmeboende børn.
Fagforeninger
Nogle foreninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

Arbejdsskadestyrelsen
yder tilskud til behandling af visse psykiske arbejdsskader.

Kontakt selv dit forsikringsselskab, fagforening eller socialrådgiver og forhør dig om evt. specifikke krav og hør om muligheden for at få dækket omkostningerne til psykologbehandlingen.

Supervision/Coaching:

En konsultations varighed er 55 minutter.

Honorar:

• Supervision af én person: kr. 1200,- pr. konsultation
• Supervision af to eller flere personer varierer efter antal personer, opgavens karakter og varighed.

  • Unge-coaching (15-20 år) kr. 940/pr coaching
  • Professions coaching kr. 1200 pr. coaching