Medarbejdere

Dorthe Löyche

Cand.psych. 2011 Psykologisk Institut, Århus Universitet.
Autoriseret af Psykolognævnet/Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening.
Overenskomst med Sygesikringen, dvs. modtager klinter på henvisning fra egen læge.