Min terapi

Individuelle samtale-/behandlingsforløb

■ Individuelle samtale-/behandlingsforløb tilpasses den særlige problemstilling med udgangspunkt i din personliggjorte forståelse af din livssituation og dit behov. Ofte anvendes struktureret og problem-fokuseret kognitiv terapi. Ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp” arbejder jeg med din erkendelse/tænkning omkring dine konkrete oplevelser af forskellige problemer. Du får bevidstgjort dine følelsers og tankemønstres indflydelse på hvordan du som regel erkender og har tilbøjelighed til at handle. Målet er, at du udvikler nye måder at tænke på og nye konkrete måder at handle på.