Andre tilskud

Kommuner

Kan ud fra en social og økonomisk vurdering i visse tilfælde bevillige samtaleforløb med fuld eller delvis offentlig betaling.

Forsikringsselskabers Sundhedsforsikringer kan være inkluderet en Psykologdækning.  Mange firmaer har tegnet sundhedsforsikring til sine ansatte, det kan være du også er dækket af en forsikring. Flere Sundhedsforsikringer dækker også ægtefæller og hjemmeboende børn.
Fagforeninger
Nogle foreninger dækker helt eller delvist psykologisk behandling af arbejdsbetingede kriser.

Arbejdsskadestyrelsen
yder tilskud til behandling af visse psykiske arbejdsskader.

Kontakt selv dit forsikringsselskab, fagforening eller socialrådgiver og forhør dig om evt. specifikke krav og hør om muligheden for at få dækket omkostningerne til psykologbehandlingen.