Adoption

Adoptionserklæringer

Jeg har indgående erfaring med psykologerklæringer til brug for adoptionsansøgninger.
Jeg tilbyder to forskellige typer: en standarderklæring og en udvidet erklæring. Forud for første interviewmøde skal socialrapport fremsendes til os (via mail eller almindelig post).

Standarderklæring
•Individuelle tests (som I besvarer via internet; det tager ca. 10-15 min.).
•Fælles interview med feedback på testresultat og uddybelse af relevante spørgsmål (jf. betingelserne for en almindelig erklæring). Interviewet tager typisk en time.
•Udarbejdelse af rapport/erklæring (typisk en-to sider), gennemsyn og eventuel tilretning.

Udvidet erklæring
◦Individuelle tests (240 spørgsmål, som I besvarer via internet; det tager ca. 45-60 min.).
◦Fælles interview med feedback på testresultat og uddybelse af relevante spørgsmål (jf. betingelserne for en udvidet psykologerklæring). Interviewet tager typisk halvanden time.
◦Udarbejdelse af rapport/erklæring (typisk tre sider), gennemsyn og eventuel tilretning

Pris
◾afregnes efter forbrug (kr 940 + moms pr time). Typisk timeforbrug standarderklæring ca. 3-4 timer / udvidet erklæring ca 5-7 timer