Den Kognitive Model

Kognition betyder erkendelse/tænkning og inddrager opfattelsesprocessen i bred forstand, herunder både de emotionelle og ikke-bevidste processer ved erkendelsen.

Øget opmærksomhed skal ses som omdrejningspunktet i den kognitive tekniks terapier. Du bliver tiltagende mere opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser og det, du gør i helt konkrete situationer. Øget opmærksomhed bliver forudsætningen for at ændre din relation til problemet. Du kan bruge dit arbejde med at ændre din smerte til generelt at blive meget nærværende i dit liv og i højere grad efterleve dine egne værdier.

Den kognitive model gør rede for, hvorledes mennesket er et fortolkende væsen, der altid er i færd med at forstå og skabe billedet af sin virkelighed. 

Forholdet mellem tænkning, følelser og handling kan lede til automatiserede onde spiraler, når vi af forskellige grunde kommer under pres. 

Når billedet af virkeligheden og virkeligheden ikke passer godt sammen, kommer vores evne til handling nemt ud af kurs. 

I pressede situationer gentager vi ofte uhensigtsmæssige handlemønstre, vi ’indlærte’ i tidlige problemsituationer. Onde spiraler er delvis ikke-bevidste og indebærer aktiveringen af negative, automatiske tankemønstre fra tidlige problemsituationer og følelserne, som de vakte dengang.

 Onde spiraler intensiverer udviklingen af negative følelser i nutiden og forstærker automatiseringen af negative tanker om situationen, vi befinder os i – og så videre i den onde spirals fremdrift, hvor vi kommer til at handle på måder, der bringer os smerte.

Følelser og tanker om følelsers betydninger er motiver for vores handlinger. Der er meget psykologisk smerte forbundet med ikke at forstå vores følelser og tankers betydninger.

I kognitiv terapi arbejder vi med omstrukturering af problemets vanskelige og ofte meget urealistiske tankeindhold fx af en selvforkastende, depressiv eller angstvækkende karakter.

Forløbet kræver indsigt i tanker/følelser i de konkrete vanskelige situationer og deres sammenhænge til tidlige sårbare sider af personligheden.

Vi går i dybden med disse sammenhænge, og du får et andet og frigørende perspektiv på livshistorien, som du har med i bagagen.

Ved at inddrage de stærke sider af din personlighed bliver du i stand til at tolke tættere på virkeligheden og derigennem at ændre din fastlåste overbevisning om sandhedsværdien af de negative automatiske tanker, der gentager sårbare sider af din personlighed under pres.

Du lærer at forholde dig til vanskelige tanker/følelser, så du ikke reagerer blindt og automatisk på dem. Du indlærer frihedsgrader til dem, så du kan handle og være på nye måder.

I kognitiv adfærdsterapi arbejder vi med initiativer til konkrete nye måder at handle på i fremtiden. Der lægges vægt på, at du uden for terapien kommer til at praktisere dine nye måder at tænke på gennem ændring af din adfærd. Nye positive måder at handle og være på ændrer meget overbevisende gamle negative tankemønstre.