Kontakt/praktisk info

PRAKTISK INFO

Aflysning (sms eller besked på svarer):

Psykolog Dorthe Löyche: Tlf.: 42 28 78 78. Email: psykologhelp@protonmail.com

Du er generelt velkommen til at henvende dig på telefon 42 28 78 78

Mandag til onsdag 11.30-12.30. Besvares telefonen ikke, læg da gerne en besked eller send en sms, så ringer jeg retur straks, når jeg er ledig.

Du kan sende en mail til psykologhelp@protonmail.com

Find vej:
Vis stort kort

Kurlandsgade 4 st tv er centalt på Amager, få meter fra Amager Hovedgade.

Bus 5C kører med 3 minutters intervaller hhv. til/fra Nørreport, Hovedbanen og Rådhuspladsen. Tid Hovedbanen – Amager Brogade/stoppested Tingvej: 12 min.  Klik her for at se kørerplanen

Metrolinje M2, stoppested Amagerbro St. er 400 m herfra.

Parkering lige udenfor døren (bemærk p-afgift – gratis parkering bag Tingvej og Sundholmvej

Afbudsbetingelser:

Evt. afbud meldes senest dagen før inden kl. 12.00
Ved for sent afbud betales den fulde pris.

Tilskud fra Den Offentlige Sygesikring:
Der kan via henvisning fra egen læge ydes tilskud fra den offentlige Sygesikring på følgende betingelser:

Er du:
• Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer (herunder også psykisk vold)?
• Trafik- eller ulykkesoffer?
• Pårørende til alvorligt psykisk syge personer?
• Ramt af alvorlig invaliderende sygdom?
• Pårørende til personer ramt af invaliderende sygdom?
• Pårørende ved dødsfald?
• Lider du af depression og er mellem 18 og 37 år?
• Lider du af angst eller OCD og er mellem 18 og 28 år?

Eller har du:
• Forsøgt selvmord?
• Fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge pga. misdannelser eller lignende ved barnet?
• Inden det fyldte 18. år været udsat for seksuelle overgreb?

Hændelsen skal have fundet sted højst 6 måneder forinden. (Henvisningen skal underskrives af psykolog senest en måned efter udstedelse).
Der kan ydes tilskud for op til 12 konsultationer. Konsultationen foregår som hovedregel hos os, men i særlige tilfælde kan behandlingen foregå på f.eks. sygehus eller i hjemmet.

Hvis I er et par, der ønsker terapi, skal I have hver jeres henvisning fra egen læge.
Det er din læge, der ud fra reglerne afgør, om du vil kunne få en henvisning med tilskud.

De 11 henvisningsårsager er begrænsede til at omfatte krisesituationer, der er forårsaget af en specifik hændelse, såsom sygdom, vold, dødsfald m.v. som listet ovenfor. Det betyder med andre ord, at der gives tilskud til psykologbehandling, hvis man kender til årsagen bag de psykiske problematikker (med undtagelse af depression), og derfor vurderer at det aktuelle problem er relativt afgrænset og kan behandles inden for 12 bevilligede terapi-sessioner.
Hvis det er mere komplekse problematikker, som f.eks. spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser eller andre diagnosticerede psykiske lidelser, har man inden for sundhedsvæsenet vurderet, at dette bør behandles i andet regi, f.eks. inden for psykiatrien, da man her også kan tilbyde indlæggelse og miljøterapi m.v., hvis klienten/patienten har behov for ekstra støtte.