Bo Halberg

Bo HalbergBo Halberg

Cand.psych. (1995) Psykologisk Institut, Københavns Universitet. Autoriseret af Psykolognævnet/ Socialministeriet, medlem af Dansk Psykologforening.

52 år, 10 års praksiserfaring fra privat psykologpraksis (hhv. Roskilde og København). Erfaring såvel med sygesikringsklienter, gruppeforløb og kriseproblemstillinger.

Individuelle samtale-/behandlingsforløb tilpasses altid dine særlige udfordringer med udgangspunkt din forståelse af din livssituation og dit behov.

Jeg anvender de terapeutiske metoder som passer netop DIG bedst. Selv om jeg er eksperten, er det stadig DIG som skal lave det hårde arbejde. Jeg forstår min rolle som værende den som skal ”hjælpe til selvhjælp”.

Jeg vil sammen med dig undersøge dine antagelser, følelser/- og tankemønstres indflydelse på hvordan du som regel handler samt erkender, og har tilbøjelighed til at handle. Målet er, at du udvikler nye måder at tænke på og nye konkrete måder at handle på.